خرمای زاهدی

خرید عمده خرمای زاهدی

خرما زاهدی یکی از انواع خرمای ایران، خرمای زاهدی نام دارد که اغلب در ایران آن را با نام قصب می شناسند و از انواع خرمای صادراتی ایران است. خرمای زاهدی ...

بیشتر بخوانید 4