تولید محصولات ارگانیک

تولید محصولات ارگانیک

تولید محصولات ارگانیک امروزه تولید محصولات ارگانیک و سالم در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که تولید محصولات کشاورزی و دامی دارای ضوابط قا...

بیشتر بخوانید 2

کشت فراسرزمینی

کشت فراسرزمینی چیست

کشت فراسرزمینی چیست؟ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  21/ 1/ 95 جلسه هیات وزیران...

بیشتر بخوانید

کشاورزی ارگانیک چیست؟

کشاورزی ارگانیک چیست

کشاورزی ارگانیک چیست؟ کشاورزی ارگانیک چیست؟ در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعه ای از عملیات گفته می شود که با هدف کاهش مصرف نهاده های غیر...

بیشتر بخوانید 2

اپلیکیشن بازار باسکول

اپلیکیشن بازار باسکول نصب اپلیکیشن باسکول

بیشتر بخوانید